Om nytta.org

Nytta är en plattform för socialt företagande. Nytta startades för att Forum tillsammans med några medlemsorganisationer ville synliggöra det sociala företagande och öka de sociala företagens marknad och nätverk. Nytta fick initialt stöd av Tillväxtverket för att utvecklas.

Nytta drivs idag av Forum – idéburna organisationer med social inriktning och SKOOPI – de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation.

Tack vare Nytta kan fler personer bli medvetna om att det finns ett stort utbud av varor och tjänster från sociala företag. De sociala företagen levererar allt från hotell, städning, cykelservice och vaktmästeritjänster till tryckeri, catering, palttillverkning och datorservice.

Vi är övertygade om att fler personer kommer efterfråga varor och tjänster från sociala företag om de bara lär sig att de finns!

 

Vanliga frågor