Vad är ett socialt företag?

Fler och fler idéburna organisationer startar företag av olika slag. Eller definierar om verksamheter till företag. Tanken med dessa företag är att de bidrar till social förändring – att de ska bidra till de ändamål och syften som våra förbund och organisationer har. Vi tror att det svenska civilsamhället står inför en ny utvecklingsvåg där företagande är ett  verktyg för social förändring. De företagen kallar vi sociala företag. För dessa företag har vi skapat Nytta som en gemensam plattform och marknadsföringskanal.

Det startas också företag som har ideella mål om social förändring inskrivna i sina ändamålsparagrafer men som inte har någon koppling att tala om till en idéburen organisation eller rörelse. De företagen kan också vara med i Nytta om de uppfyller våra kriterier.

När vi definierar socialt företagande gör vi det inspirerat av EU kommissionens initiativ om sociala företag och Europeiska och Sociala Kommitténs yttrande om socialt företagande.

Ännu så länge är det sociala företagandet i Sverige ganska litet, men potentialen är mycket stor.

 

Här registrerar ni er registrera här